מכבי

חברי מכבי שרותי זכאים להטבות
ברכישת משקפיים ברשת עינית

מכבי זהב / מכבי שלי

ש"ח השתתפות הקופה

ברכישת משקפיים
עד גיל 18

משקפיים עד 600 ש"ח - חינם!

מכבי שלי

%
הנחה

ברכישת משקפיים או עדשות מגע מעל גיל 18
בצבירה של 1000 שקל ב-3 שנים

עד 2,000 ש"ח לזוג משקפיים

* מיום שסיים לממש את כל הסכום של 1000 ש"ח

מכבי זהב

ש"ח השתתפות הקופה

ברכישת
עדשות מגע
מעל גיל 18

עם מרשם, במספרים מעל+/- 7

מכבי

השתתפות
ברכישת
אביזרי עזר

למבוגרים עם
ראיה ירודה

* כל מקרה נבדק לגופו

ההטבות מיועדות בד"כ לרכישת מסגרת + עדשות

מאוחדת שיא

חברי מאוחדת שיא זכאים להטבות ברכישת משקפיים ברשת עינית

השתתפות של:

%
מתוך 700 ש"ח

ברכישת משקפיים
עד גיל 18

השתתפות של:

%
מתוך 1200 ש"ח

ברכישת ביפוקל או מולטי
מעל גיל 70

כללית פלטינום

חברי כללית פלטינום זכאים
להטבות ברכישת משקפיים
ברשת עינית

השתתפות של:

ש"ח - אחת לשנה

ברכישת משקפיים
או עדשות מגע עד גיל 18