אביזרים ותמיסות

אביזרים ותמיסות

שימוש בעדשות מגע מחייב לרוב שימוש בתמיסות. התמיסה מבצעת שטיפה, חיטוי והשרייה של עדשות המגע זאת לאחר יום שלם של הרכבתן.
מגוון התמיסות הינו גדול, כאשר רוב התמיסות מוגדרות כ- All in One, המבצעות את שלושת הפעולות הדרושות במוצר אחד.